Iacov 4-1

Iacov 4:1 De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? - Iacov 4-1

Iacov 4-2

Iacov 4:2 Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. - Iacov 4-2

Iacov 4-3

Iacov 4:3 Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. - Iacov 4-3

Iacov 4-4

Iacov 4:4 Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. - Iacov 4-4

Iacov 4-5

Iacov 4:5 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. - Iacov 4-5

Iacov 4-6

Iacov 4:6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi." - Iacov 4-6

Iacov 4:7

Iacov 4:7 Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. - Iacov 4-7

Iacov 4-8

Iacov 4:8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! - Iacov 4-8

Iacov 4-9

Iacov 4:9 Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare: - Iacov 4-9

Iacov 4-10

Iacov 4:10 Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. Iacov 4-10