Iacov 4-6

Iacov 4:6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: "Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi." - Iacov 4-6

0 Dezbateri: